Utazási feltételek

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

Az Üzemeletető (a járatot teljesítő fuvarozó) kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására, az előre közölt menetrend, árjegyzék és feltételek mellett.

A menetjegy (e-ticket) névre szóló, egyedi kódszámmal (buszjegykód) ellátott dokumentum. Tartalmazza az indulási- és célállomást, az érvényességet, igazoló adatokat, a menetjegy típusát, árát valamint az esetleges árengedményt.

A helyszínen vásárolt menetjegyek esetén az előzetesen jóváhagyott és a személyzet részére kiadott árjegyzékben feltűntetett árak érvényesek, kedvezmény nem vehető igénybe. Buszjegy az autóbusznál csak egy irányba váltható.

A nemzetközi járatokon a belföldi utas szállítás nem engedélyezett.

Az utas a menetjegy megvásárlásával elfogadja az Utazási feltételeket.

 1. Menetjegyek

A menetjegy a tulajdonos nevére szól, át nem ruházható, névmódosítási díj megfizetésének ellenében módosítható. (2. Időpont és név módosítási lehetőségek, határidők és költségek)

A megváltott menetjegyen rögzített két végállomás között útmegszakítás nem lehetséges, útmegszakítás esetén a menetjegy a további útszakaszra érvényességét veszti.

Ha az utas kinyomtatott menetjeggyel nem rendelkezik, de egyéb felületen (pl. telefon, számítógép stb.) a buszjegyét igazolni tudja, vagy a buszjegykódja és adatai megegyeznek az utaslista adataival, új buszjegy vásárlása nem szükséges.

Amennyiben az utas nincs rajta az utaslistán, és egyéb módon sem tudja igazolni jegyvásárlását, az árjegyzékben feltűntetett, menetjegyet válthat a járatra.

A menetjegy csak arra a viszonylatra és időtartamra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve OPEN jegynél, azt az utazás megkezdése előtt helybiztosítással érvényesítették.

OPEN jegy érvényesség a vásárlástól számított 360 nap.

Érvénytelen a menetjegy, ha:

 1. az érvényessége lejárt,
 2. az utas nem az érvényességének megfelelő autóbuszjáraton, vagy időtartamon belül használja fel,
 3. a menetjegyet önkényesen módosították, abban hivatalosan nem igazolt javítások, törlések történtek.
 4. Időpont és név módosítási lehetőségek, határidők és költségek

Foglalás módosítása (előre megvásárolt buszjegy esetén):

 1. Előzetesen a jegyirodánál jelezve:
  a, Egy órán belül jelezve a módosítás ingyenes.
  b, I. Dátum módosítás: Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Lengyelország, Románia, Németország (Drezda, Berlin, München, Nürnberg)
  A foglalástól számított 3 órán belül a módosítás ingyenes!
  Egyirányú jegy módosítása 1500 HUF
  Retúrjegy módosítása 2 x 1500 = 3000 HUF
  Dátum módosítás: Hollandia, Franciaország, Anglia, Németország (Drezda, Berlin, München, Nürnberg)
  Egyirányú jegy módosítása 4500 HUF/ fő
  Retúrjegy módosítása 2 x 4500 = 9000 HUF / fő
  A módosítási díj a busznál, vagy az Üzemeletető jegyirodában, vagy a honlapunkon keresztül rendezhető.
  Dátum módosítására a járat indulása előtt legkésőbb, 180 perccel van lehetőség. Későbbi módosítás nem lehetséges. Módosítási szándékát az info@orangeways.com-on jelezhetik.
  Dátum módosítás esetén az egy kód alatt lévő utasok mindegyikének változik az utazási dátuma, nincs lehetőség a buszjegy szétbontására.
  c, Név módosítására munkatársainknál vagy a Jegyirodában 120 perccel az utazás ellőttig van lehetőség, amelynek díja, 3500 HUF/irány, amsterdami vonal esetén 5000 HUF/irány. A módosítási díj a busz személyzeténél vagy az Üzemeletető jegyirodában fizetendő készpénzben.
  A busz személyzeténél (helyszínen) történő módosítás összege az személyzet részére kiadott ártáblázat alapján fizetendő, amely nem feltétlen egyezik meg, az Ügyfélszolgálat részére kiadott árral.
  d, Meghatározott dátumra szóló jegy open jegyre nem módosítható.
  e, A város neve, és az útvonal nem módosítható.
  f, Az akciós, illetve a 2000 HUF alatti jegyek nem módosíthatóak.
 2. Helyszínen busz indulásakor:
  Kizárólag későbbi utazásra szóló, buszjegy hozható korábbra, melynek díja:
  Dátum módosítás: Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Lengyelország, Románia, Németország (Drezda, Berlin, München, Nürnberg)
  Egyirányú jegy módosítása 5500 HUF
  Retúrjegy módosítása nem lehetséges.
  II. Dátum módosítás: Hollandia, Franciaország, Anglia, Németország (Drezda, Berlin, München, Nürnberg)
  Egyirányú jegy módosítása 7500 HUF/ fő
  Retúrjegy módosítása nem lehetséges.
  III. Név módosítás: 5000 HUF (csak egy irányba módosítható)
 3. Menetdíjak, kedvezmények

A menetdíjakat és az igénybe vehető kedvezményfajtákat az autóbuszvonalakra kiadott menetdíjtáblázatok tartalmazzák.

A menetdíjak az autóbuszon igénybe vehető többletszolgáltatások díját (pl. hideg üdítő, chips stb.) nem tartalmazzák.

A többletszolgáltatások díja, HUF-ban, €-ban, CZK-ban, PLN-ben, RON-ban, személyzetnek, a többletszolgáltatások igénybevételekor fizetendő.

Az extra szolgáltatásokat (meleg italok, multimédiás rendszer, mosdó) a buszjegy ára tartalmazza, azonban elmaradásuk esetén az utas nem tarthat igényt kártérítésre.

 1. Díjvisszatérítés

a, Az elővételben megváltott, de utazásra fel nem használt menetjegyek árának visszatérítésére nincs lehetőség.
b, Sztornó

 • Több mint 72 órával az indulás előtt a jegyár 20%-át vissza tudjuk téríteni.
 • Kevesebb, mint 72 órával az indulás előtt nem áll módunkban visszatéríteni a jegyárat.

Elérhetőség: E-mail: info@orangeways.com; Telefon: +36(70)4004874

Mobilvásárlás esetén a jegyárat visszatéríteni nem áll módunkban.

Az akciós, illetve a 2000 HUF alatti jegyek nem sztornózhatók.

A megvásárolt jegyet sztornózni csak a vásárlás helyszínén lehetséges. Online foglalás esetén e-mailben kell jelezni az info@orangeways.com címen

 1. Az utazó felelőssége

A menetjegy ára nem tartalmazza az utas-, beteg- valamint a poggyászbiztosítást. Erről az utas saját felelősségre gondoskodhat.

Az utas köteles a hatóságok által előírt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásaiban foglaltakat teljesíteni. Ezen követelmények nem teljesítése miatt bekövetkezett károkért az Üzemeletető felelősséget nem vállal, az utazást megtagadhatja.

Az utas köteles a megvételkor ellenőrizni a menetjegyen feltüntetett adatokat, valamint elérhetőséget megadni. A későbbiekben észlelt hibák esetén az érvényes módosításra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Az elektronikus menetjegyet az utas köteles az autóbuszba való beszálláskor felmutatni, úti okmányával, és az árengedményre feljogosító igazolványokkal együtt.

Minden utas köteles megőrizni érvényes menetjegyét és köteles ismerni az adott országban érvényes határátkelési szabályokat. Amennyiben az utast az adott ország hatóságai nem engedik be az országba, az utas nem jogosult visszaigényelni a jegy árát vagy annak részét.

Az utasnak a határátlépésekhez szükséges okmányokról (útlevél, vízum), valamint a kézi- és úti poggyász, vám- és egyéb kezeléséről magának kell gondoskodnia. A határátkelésre, az útlevél- és vámvizsgálatra a menetrend meghatározott időt ír elő.

Ha az utast útlevél- vagy vámvizsgálat alatt az ellenőrző szervek az utazásból kizárják, abban az esetben az utasnak kell – saját költségére – a továbbutazásról gondoskodnia, a menetjegy árát az

Üzemeletető nem téríti meg és az utas semmiféle kártérítésre nem jogosult. Amennyiben a határszervek az utas belépését megtagadják és emiatt az utast, visszaszállíttatják, ennek minden költségét az Üzemeletető az utasra hárítja.

Az utas az utazás során, előre meghirdetett megálló esetén, köteles az autóbuszra az utaskísérő vagy sofőr által megadott időn belül visszatérni. Amennyiben az utas a megadott időben nem tér vissza, az ÜZEMELETETŐ az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal, a menetdíjat nem téríti meg.

A szándékos rongálással okozott kárt, a károkozó utas köteles a helyszínen megtéríteni.

WC használata esetenként nem megengedett!

A tájékoztató filmben bemutatott, és a személyzet által elmondott WC használat be nem tartása esetén, amennyiben a WC-t tovább használni nem lehet, takarítási díjat kell fizetni, melynek díja: 6000 HUF/ 20 EUR/ 600 CZK/ 100 RON.

Az utas köteles az utazás egész időtartalma alatt a biztonsági övet becsatolni.

 1. Gyermek utaztatása
 • Gyermekek 10 éves korig, csak szülővel, vagy
 • Gyermekek, 10 éves korig, nagyszülővel, a törvényes képviselőtől kapott engedéllyel,
 • 10 éves kortól 14 éves korig kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel, felnőtt kíséretében,
 • 14 éves kortól 18 éves korig, kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel utazhatnak az autóbuszokon.
 • A 2 éven aluli csecsemők járatainkon szüleik ölében utazhatnak. Egy felnőttel csak egy csecsemő utazhat, a szülő saját felelősségére.
 • Gyermeknek életkortól függetlenül, csak érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal utazhatnak.
 1. Az Üzemeletető felelőssége

Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése – átmenetileg – egyáltalán nem, vagy csak kerülő úton lehetséges, az Üzemeletető erről az utasokat tájékoztatja. A tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is.

Amennyiben a foglalás folyamán az utas elmulasztja elérhetőségei megadását vagy azokat hibásan adja meg, és emiatt nem értesíthető, az Üzemeletetőt kártérítési felelősség nem terheli.

Ha útközben a járat továbbhaladása az Üzemeletető hibájából akadályba ütközik, az Üzemeletető köteles egy rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.

Az Üzemeletető köteles megtéríteni az elővételben megváltott, menetjeggyel rendelkező utas késésből, vagy a járat elmaradásából származó és igazolt kárát, ha azt az üzemeltető szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

A közúti közlekedés sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak.

Menetjegy teljes árának visszatérítése vagy a jegy módosítása, akkor igényelhető, ha a járatot törlik, vagy annak indulása a tervezettől több mint 120 percet késik, vagy túlfoglalás történt.
120 percen túli késés esetén, amennyiben az utas igazolt kárral rendelkezik, a menetjegy visszatéríthető.

A kártérítés alapja a ténylegesen felmerült és igazolt kár, de a kártérítés felső határa az utas által kifizetett menetdíj, azaz a megvásárolt menetjegy összege.

Magyar állampolgár részére a kártérítés kifizetése forintban történik.

Az Üzemeletető nem köteles megtéríteni a járattal utazók kárát, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási-, út- és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, hatósági ellenőrzés, nem saját hibájából bekövetkezett baleset) idézte elő. Így nem terheli kártérítési felelősség az üzemeltetőt az előbbi okokból származó késések esetén sem.

Amennyiben az utazást VIS MAJOR – például háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek vagy technikai akadályok befolyásolják –, az utazás ezen okokból bekövetkezett késésért és elmaradásáért az Üzemeletetőt felelősség nem terheli. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek (pl. út közbeni szállás) az utast terhelik.

Elvesztett, megsérült poggyász esetén az utas köteles a kárt rögtön a célállomásba való megérkezés után jelenteni az utaskísérőnél vagy a sofőrnél. Az Üzemeletető alkalmazottja köteles a kárbejelentést írásban igazolni.

Az Üzemeletető nem felelős a poggyászban keletkezett kárért, amennyiben:

 • az utas képtelen felmutatni a poggyászra vonatkozó menetjegyet,
 • a poggyász csomagolása nem felel meg a poggyász típusának,
 • az utas nem jellemezte helyesen a poggyász tartalmát,
 • a szolgáltató által nem befolyásolható eseményre kerül sor (természeti katasztrófák, harmadik fél cselekedete),
 • a poggyászban az utas tett kárt.

A közlekedés sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak.
A menetrend és árváltoztatás jogát az Üzemeletető fenntartja.

 1. Az útipoggyász szállításának feltételei

Minden utas köteles a poggyásztérbe helyezett útipoggyászát névtáblával ellátni.

Az Üzemeletető utasonként legfeljebb két útipoggyász elszállítására vállal kötelezettséget, melynek árát a menetjegy tartalmazza. Az útipoggyász legnagyobb súlya 32 kg, maximális csomagmérete: 100 x 50 x 40 cm lehet.

Amennyiben az utas kettőnél több útipoggyásszal rendelkezik, az Üzemeletető a 3. és további poggyászokat csak szabad férőhely esetén és további díjfizetés (az árjegyzékben kiadott menetjegy árával megegyező díj) mellett szállítja el.

Útipoggyász csak arra az autóbuszjáratra és abban a viszonylatban adható fel, amelyik járaton, és amelyik megállóhelyig az utas utazik. Az utas felelős poggyászai poggyásztérbe való visszahelyezéséért vámolásnál.

A szállításból kizárhatóak az utasok egészségét és a többi poggyász épségét veszélyeztető poggyászok.

Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

A poggyászszállítás árjegyzéke:

a, maximum, 1 db kézipoggyász szállítása ingyenes, amely a fedélzeti csomagtartóba biztonságosan bezárható. Kézipoggyásznak minősül, a csomag, ami az utasnál van, az autóbuszra történő felszálláskor.

Kézipoggyászban nem szállítható:

 1. olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,
 2. olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön az erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
 3. töltött lőfegyver.

b, a kézipoggyásznak nem minősülő 2 db útipoggyászok szállítási díját a menetjegy ára tartalmazza.

c, kerékpár vagy nagyméretű sportszer szállítási díja 2100 HUF/7 EUR/210 CZK/35 RON/35 PLN darabonként. A kerékpár, csak szétszerelt állapotban szállítható, a szerelésről az utas köteles gondoskodni.

Kerékpár vagy nagyméretű sportszer szállítása csak szabad kapacitás esetén vállalható, abban az esetben, ha nincs szabad férőhely az autóbuszon, az Üzemeletető nem vállal felelősséget a kerékpár biztonságos elhelyezéséért.

Babakocsiért, poggyászdíjat, nem kell fizetni, amennyiben a gyermek is utazik. Poggyászdíjat, csak abban az esetben kell fizetni, amennyiben csak a babakocsi szállítása történik.

d, Autóbusszal nem szállítható:

 • 32 kg-nál nehezebb tárgy
 • olyan tárgy, amely terjedelménél, alakjánál, vagy kiterjedésénél fogva fuvarozásra nem alkalmas;
 • veszélyes, robbanó, gyúlékony, mérgező, undort keltő anyag, lőfegyver, kábítószer;
 • olyan tárgy, csomag, amely a többi útipoggyászban, vagy autóbuszban kárt okozhat, vagy azokat beszennyezheti;
 • kísérő nélküli csomag;
 • kereskedelmi mennyiségű áru;
 • minden behozatali, ill. kiviteli tilalom alatt álló tárgy;
 • azon vámköteles áru, amely vámvizsgálata, ill. vámeljárása a vámkezelésre menetrendben meghatározott tartózkodási idő alatt nem fejezhető be.
 • védőtok nélküli szúró-illetve vágóeszköz.
 1. Állatok szállítása

Az állatok szállítása tilos, kivéve az alább felsorolt esetekre kiképzett segítő kutyát:

 • vakvezető kutya: a látássérült személy vezetésére kiképzett kutya,
 • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek ellátásában segítő feladatokra kiképzett kutya,
 • hangot jelző kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos információt jelentő hangok jelzésére kiképzett kutya,
 • rohamjelző kutya: az epilepsziával élő személy vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól veszélyeztetett személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra kiképzett kutya,
 • személyi segítő kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítő feladatokra kiképzett kutya,
 • terápiás kutya: a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai rehabilitációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya.

A segítő kutyát megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amelyen a kutyát kiképző szervezet lógójának szerepelnie kell.

Az utas köteles biztosítani, a kutya utaztatásának feltételeit. Ennek hiányából eredő kárért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

 1. Csökkent mozgásképességű, vagy különleges szükségletekkel rendelkező személyek szállítása

Az utas a menetjegy megvásárlásakor jelezni köteles, amennyiben mozgásszervi, vagy egyéb fogyatéka okán különleges gondoskodásra szorul.

Egy járaton legfeljebb öt mozgásában korlátozott, illetve magáról gondoskodni nem tudó utas fuvarozható, kísérővel. A kísérők menetjegy váltására kötelesek.

Kizárólag hordágyon szállítható utasok fuvarozását nem vállaljuk.

Különleges gondoskodásra szoruló utas kizárólag saját felelősségére vehet részt az utazáson, az egészségi állapotában bekövetkező esetleges károsodásokért való felelősséget az Üzemeletető kizárja.

A 2 éven aluli csecsemők járatainkon szüleik ölében utazhatnak. Egy felnőttel csak egy csecsemő utazhat, a szülő saját felelősségére.

 1. Panaszkezelés

A panaszok benyújtásának határideje a panasz alapjául szolgáló esemény időpontját követő 90 nap.

A panaszokat írásban kell benyújtani. A határidő utáni panaszok benyújtását az Üzemeletető nem vizsgálja ki, a felelősség alól mentesül.

A panasz ügyintézési határideje a benyújtástól számított 90 nap.

E-mail: reklamacio@orangeways.com

 1. Egyéb rendelkezések

A szolgáltatónak jogában áll megváltoztatni a menetrendet, a meghirdetettől eltérő típusú autóbuszt használni, tartalék vagy alvállalkozó által üzemeltett autóbuszt üzembe állítani, vagy megváltoztatni az utas ülőhelyét.

Az utas kizárható az utazásból, útiköltség, és poggyászfuvardíj visszakövetelési jog nélkül, amennyiben:

1) az autóbuszban dohányzik
2) ittas állapotban van
3) hangoskodik, zaklatja a többi utast
4) bepiszkolja a többi utast vagy az autóbuszt
5) kárt tesz az autóbuszban
6) fertőző beteg
7) a társadalmi együttélés általános szabályait, sértő cselekményt követ el
8) életkora, mentális vagy fizikai állapota veszélyezteti az utas, illetve a fedélzeten tartózkodó személyeket és az ott található vagyontárgyakat
9) fizikai állapotával, öltözetével vagy magatartásával a fedélzeten tartózkodó személyekben félelmet, undort kelt vagy őket megbotránkoztatja
10) megtagadta a vámvizsgálatot és / vagy a határőrizeti szervek vizsgálatát
11) nem rendelkezik érvényes úti okmányokkal.

 1. Záró rendelkezések

Jelen utazási feltételek visszavonásig érvényesek. Az utazási feltételek egyoldalú megváltoztatásának jogát az Üzemeletető fenntartja.

A módosítások a www.orangeways.com, honlapon történt közzététellel lépnek hatályba.

A jelen utazási feltételekben nem szabályozott kérdésekben Az 1988. évi I. törvény, a 20/1981 (VI.19) Mt. rendelet szabályai és az 1959. évi IV. törvényben és az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendeletben foglaltak a mérvadóak.